Direct contact? Bel: 020 - 760 58 40

HomeBouwadviesOmgevingsvergunning Amsterdam

Vergunningen

Voordat een verbouwing plaats kan vinden is in veel gevallen een omgevingsvergunning vereist. Sinds oktober 2010 is de omgevingsvergunning van kracht geworden waar de bouwvergunning / bouwaanvraag een onderdeel van uitmaakt. Onder deze omgevingsvergunning vallen meerdere vergunningen DIE voor een verbouwing noodzakelijk zouden kunnen zijn, zoals een gebruiksvergunning, kapvergunning, monumentenvergunning en een sloopmelding.

In Amsterdam is het belangrijk dat er wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld door de Commissie Welstand en Monumenten. Daarnaast worden er weer speciale eisen gesteld aan (Rijks-) Monumenten en beschermde Stadsgezichten. In Amsterdam krijgt u dan te maken met BMA, Bureau Monumenten en Archeologie. 

Maatwerk Bouwadvies verzorgt voor u al het benodigde tekenwerk en de vergunningen verzorgen. Hierbij kunt u naast de bouwvergunning denken aan een:

  • Monumentenvergunning
  • Bouwvergunning
  • Milieuvergunning
  • Objectvergunning
  • Sloopvergunning
  • Samenvoegvergunning
  • Splitsingsvergunning

Ontwikkelingen vergunningsstelsel

Met de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2022, vervalt het huidige Bouwbesluit 2012 en worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving, kortweg het BBL.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving is één van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMVB) die uitvoering geven aan de Omgevingswet. Het besluit bevat, samen met het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Het BBL bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.