Direct contact? Bel: 020 - 760 58 40

HomeVergunningen

Vergunningen

Voordat een verbouwing plaats kan vinden is in veel gevallen een omgevingsvergunning vereist. Naast het bouwen met een omgevingsvergunning zijn er ook regels voor het vergunningsvrij bouwen.

Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht geworden. Onderdeel van de omgevingswet is het omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen. Binnen een omgevingsplan kan een gemeente zelf bepalen welke bouwactiviteiten vergunningsvrij zijn. 

Naast de omgevingswet is ook de WKB / Wet KwaliteitsBorging ingevoerd. Deze wet is echter alleen bedoeld voor grondgebonden nieuwbouwwoningen en kleine bedrijfsloodsen, gevolgsklasse 1. Voor de verbouw van woningen is de invoering van deze wet opgeschort tot 1 januari 2025.

In Amsterdam is het belangrijk dat er wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld door de Commissie Welstand en Monumenten. Daarnaast worden er weer speciale eisen gesteld aan (Rijks-) Monumenten en beschermde Stadsgezichten. In Amsterdam krijgt u dan te maken met BMA, Bureau Monumenten en Archeologie. Daarnaast heeft de gemeente in de huisvestingsverordening vastgelegd dat er een woningvormingsvergunning en een splitsingsvergunning nodig zijn voor bepaalde bouwwerkzaamheden.

Maatwerk Bouwadvies verzorgt voor u al het benodigde tekenwerk en de vergunningen. Hierbij kunt u naast de bouwvergunning denken aan een:

  • Monumentenvergunning
  • Bouwvergunning
  • Woningvormingsvergunning
  • Objectvergunning
  • Sloopvergunning
  • Samenvoegvergunning
  • Splitsingsvergunning