Direct contact? Bel: 020 - 760 58 40

HomeVergunningen

Vergunningen

Voordat een verbouwing plaats kan vinden is in veel gevallen een omgevingsvergunning vereist. Sinds oktober 2010 is de omgevingsvergunning van kracht geworden waar de bouwvergunning / bouwaanvraag een onderdeel van uitmaakt. Onder deze omgevingsvergunning vallen meerdere vergunningen die voor een verbouwing noodzakelijk zouden kunnen zijn, zoals een gebruiksvergunning, kapvergunning, monumentenvergunning en een sloopmelding.

In Amsterdam is het belangrijk dat er wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld door de Commissie Welstand en Monumenten. Daarnaast worden er weer speciale eisen gesteld aan (Rijks-) Monumenten en beschermde Stadsgezichten. In Amsterdam krijgt u dan te maken met BMA, Bureau Monumenten en Archeologie. 

Maatwerk Bouwadvies verzorgt voor u al het benodigde tekenwerk en de vergunningen. Hierbij kunt u naast de bouwvergunning denken aan een:

  • Monumentenvergunning
  • Bouwvergunning
  • Milieuvergunning
  • Objectvergunning
  • Sloopvergunning
  • Samenvoegvergunning
  • Splitsingsvergunning