Direct contact? Bel: 020 - 760 58 40

HomeNieuwsAmsterdam wil uitbouwen aan banden leggen

Amsterdam wil uitbouwen aan banden leggen

Amsterdam wil uitbouwen aan banden leggen

In delen van Amsterdam, vooral West en Zuid, heerst een ware bouwwoede. Huizen krijgen een extra verdieping op het dak, een uitbouw in de tuin of een souterrain om meer ruimte te creëren. Dat levert een groter huis op, maar met de huidige huizenprijzen is elke vierkante meter extra ook een goudmijn. Vooral beleggers vragen daarom gretig vergunningen aan.

Het gemeentebestuur komt met maatregelen, na talloze protesten in de stad van omwonenden die klagen over overlast en veranderingen in hun buurt: tuinen verdwijnen, beleggers bouwen gezinswoningen om tot appartementen en door al die kelders loopt het regenwater niet meer goed weg. 

Het college gaat zodoende nieuwe regels invoeren. Stadsdelen mogen in bestemmingsplannen vastleggen dat ze vaker vergunningen eisen voor aan- en opbouw en die kunnen ze vervolgens weigeren.

Het kost veel tijd om een bestemmingsplan aan te passen en daarom geeft Van Doorninck stadsdelen de mogelijkheid om de boel te bevriezen: tot het nieuwe bestemmingsplan er is, worden geen vergunningen verstrekt. Zo'n bevriezing, in jargon: voorbereidingsbesluit, is al eens eerder toegepast bij de stop op nieuwe toeristenwinkels in het centrum. Sindsdien zijn er geen nieuwe ijssalons of wafelwinkels bij gekomen.

Het is niet de bedoeling om helemaal geen vergunning meer te verstrekken, zegt Van Doorninck. Een gezin dat nog een kindje krijgt en in de stad wil blijven, moet extra ruimte kunnen creëren. Om vergunningen te kunnen afwijzen, zal Amsterdam bij een aanvraag ook kijken naar belangen van omwonenden, de buurt, de cohesie en het klimaat. Op dit moment krijgt iedere aanvrager die aan de eisen voldoet een vergunning. Dat is voorbij: als er kans is op overlast, schade voor het milieu of aan het groen in de straat kan de aanvraag worden afgewezen.

De aanpak van bouwwoede bestaat uit een pakket maatregelen, soms juridisch, maar ook praktisch, zoals een vergunningsplicht voor het plaatsen van containers en mobiele wc's. "Dit alles bij elkaar zorgt voor een kentering," aldus Van Doorninck. "De overlast en het aantal vergunningen zullen afnemen. In Amsterdam is minder mogelijk."

(Bron: www.parool.nl)