>>Funderingsherstel monument Amsterdam

Funderingsherstel monument Amsterdam

Op dit prachtige grachtenpand aan de Herengracht lag een aanschrijving van de gemeente Amsterdam. De eigenaar diende de fundering en de stabiliteit van het pand te herstellen. In overleg met Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) is er een ontwerp gemaakt voor een nieuwe fundering inclusief het behoud van de kelder. Onze vaste constructeur heeft de berekeningen en tekening geleverd waarna wij de omgevingsvergunning / bouwvergunning voor het funderingsherstel hebben aangevraagd. Diverse andere onderzoeken welke uitgevoerd moesten worden zijn:
   Bodemonderzoek / BUS melding
   Sondering / paaladvies
   Asbestonderzoek

In de nieuwe betonvloer is een pompput opgenomen voor het plaatsen van een vuilwaterpomp. Op deze manier is het mogelijk om het afvalwater van het  toilet in de kelder op een deugdelijke manier af te voeren. Inmiddels is het werk in volle gang en hebben wij naast het bouwadvies, de vergunning ook de bouwbegeleiding op ons genomen.

Betonvloer is gestort en de kassen zijn afgetekend Bovenop de kimwand wordt een extra plint gestort tegen het grondwater De originele houten kolom staat op een vijzel
 

Nu op Twitter

Wat zal maandag de 16e ons brengen als op vrijdag de 13e twee vergunning worden verleend!!

De belasting is netjes op tijd betaald dus misschien kan er iemand komen maaien?? @Haarlemmermeer pic.twitter.com/FnDxVCUePb